top
Nordisk Filateli
Hedstigen 4
S-277 32 Kivik, Sweden
Tel 046(0)414-70230

 

Design av Intendit Webbyrå

Deltag i Nordisk Filatelis Berättartävling!

Skriv ned din egen berättelse!
Det är nu sjuttonde gången vi utlyser vår numera traditionella berättartävling. Och den är precis lika populär hos berättarna som hos läsarna.

Har du något att berätta – så tveka inte – fatta pennan eller öppna ordbehandlingsprogrammet och skicka in raderna till oss! Layout och redigering görs av Nordisk Filateli på ett proffsigt sätt, så tänk inte på den saken. Det är din berättelse vi vill läsa!

Ämnet är som vanligt fritt, men måste naturligtvis ha någon anknytning till frimärken eller vår förtrollande frimärksvärld. Berätta t.ex. om ditt samlarområde, någon anekdot, varför just du tycker att det är så roligt att samla frimärken etc. Har du följt tidigare publicerade berättelser så har du sett vilken stor variation det varit.

Har du inte någon dator eller skrivmaskin, så skriv för hand. Det har flera topp-placerade bidrag varit! Det enda krav vi har på insända manus är att vi kan läsa dem. Och vi kan även läsa danska och norska! Berättelsens längd bör ligga på cirka
1 000 och högst 2 000 ord. Sänd också in fotostatkopior på de illustrationer som du vill ha i artikeln. OBS! Sänd inga original, förrän red. kontaktar dig.

Tävlingen är öppen för alla – även tidigare års deltagare! Dock inte för Nordisk Filatelis återkommande medarbetare. Berättelsen får ej ha varit publicerad tidigare.

Skicka in ditt tävlingsbidrag senast den 31 januari 2020!

Adressen är: Nordisk Filateli, Hedstigen 4, 277 32 Kivik
Tre (!) förstapris utdelas.

Det vinnande bidraget publiceras i Nordisk Filatelis aprilnummer 2020.
Även andra tävlingsbidrag kan komma att publiceras!

Tävlingsjuryn består av Nordisk Filatelis chefredaktör Morten Persson samt
Peter Larsson, medarbetare i Nordisk Filateli. Juryns beslut kan inte överklagas.

Här kan du läsa vinnarbidragen från 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015 (del I), 2015 (del II), 2016, 2017.1, 2017.2, 2017.3 (tre vinnarbidrag), 2018.1, 2018.2, 2018.3 (tre vinnarbidrag), 2019.1, 2019.2 (tre vinnarbidrag).
i pdf-format (Acrobat Reader 8,0 eller senare)

Årets tävling hade deadline den 31 januari 2019, och det första vinnarbidraget
presenterades i aprilnumret 2019, de båda andra i majnumret 2019 resp. septembernumret 2019 samt på länkarna ovan.