top
Nordisk Filateli
Hedstigen 4
S-277 32 Kivik, Sweden
Tel 046(0)414-70230

 

Design av Intendit Webbyrå

Artiklar på denna sajt författade av Bo C. Olsson finner du nedan: 

OBS! Denna sida är under uppbyggnad, varför endast vissa artiklar är inlagda!
Dessa är alla pdf-filer – minst Acrobat Reader 6.0 eller senare.

I marsnumret 2001 undrade Bo C Olsson Vem minns inte Tannu Touva?
I oktobernumret 2001 skrev Bo C. Olsson om Världens minsta koloni!
I novembernumret 2001 undrade Bo C. Olsson Vad kan vara mer spännande än att samla Jemen?
I majnumret 2005 skrev Bo C. Olsson artikeln Sextio år sedan krigsslutet – de sista krigsdagarnas post
I juninumret 2006 skrev Bo C. Olsson artikeln Postalt kaos i det besegrade Tyskland (pdf-fil, minst Acrobat 6.0, 369kB)
I novembernumret 2006 skrev Bo C. Olsson artikeln Bolivians kondorer – intressant klassisk filateli ( pdf-fil, minst Acrobat 6.0, 503kB)