top
Nordisk Filateli
Hedstigen 4
S-277 32 Kivik, Sweden
Tel 046(0)414-70230

 

Design av Intendit Webbyrå

  • BrevladaKlar
  • Vår samlarserie "Brevlådor"
    I stort sett i varje nummer sedan nr 9 år 2003 har vi publicerat ett foto av en brevlåda. Vi har strävat efter att visa olika länders brevlådor, men en del dubbletter har förekommit, beroende på om lådan varit annorlunda. 

    Här finns en pdf-fil med en förteckning över alla brevlådor som publicerats fram till och med april 2019.

    Har du ett foto av en brevlåda från något land som inte finns med på listan – eller ser annorlunda ut – så skicka gärna in den! Du får gärna maila in den via 
    nordisk(at)filateli.se.
Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt!
Tyckte du att smakproven gav mersmak? Prenumerera då på Nordisk Filateli!
Utkommer med 8 nr/år, med minst 64 sidor per nummer – alla i färg!