top
Nordisk Filateli
Hedstigen 4
S-277 32 Kivik, Sweden
Tel 046(0)414-70230

 

Design av Intendit Webbyrå

 • Nordisk Filateli har även haft några oerhört uppskattade medarbetare,
  som dessvärre inte är med oss längre, t.ex.:

 • gewalliloggaweb
 • Lars Erik Gewalli
  Nordisk Filatelis egen globetrotter, som illusterade sina artiklar
  inte bara med fina representativa frimärken utan även med
  intressanta egna foton. Med Lars Erik Gewalli som guide har vi
  i Nordisk Filateli besökt många länder och fått en inblick i deras
  posthistoria och frimärksutgivning. 


  Han avled 2011 efter att i närmare nio år glatt oss med sina artiklar. 

  Här finner du en länksida med hans artiklar! De kan säkert
  ge dig uppslag till ett nytt samlarområde.

 • boolssonweb
 • Bo Olsson
  Mycket kunnig filatelist med ett vitt spektra, inte minst när det gäller utom-nordiskfilateli, med en viss förkärlek för Asien och öar. Han avled dessvärre 2018.

  Här
   finner du en länksida med flera av de många gånger exotiska artiklarna,som författats av honom.


  • LassesBlandning
  • Lasse Haldenberg
   Mångårig och uppkskattad kåsör i det avsomnade Skillingtrycket/Svensk Filateli. Började skriva om vykort i Nordisk Filateli hösten 2016, och togs omedelbart till läsekretsens hjärtan. 
  • Dessvärre blev hans medverkan i Nordisk Filateli alltför kort. Han avled i december 2018, och hans sista Blandning publicerades i marsnumret 2019.

  • Här finner du den första artikeln som publicerades i Nordisk Filateli, och som även innehåller en presentation av Lasse Haldenberg.
 • Nordisk Filateli har även många andra, inte lika frekventa skribenter, t.ex.:
 • DanskaReklamTabs
 • Bo Göran Hellers
  Har skrivit många intressanta artiklar i olika ämnen,
  som bygger på föredrag som han hållit i Lidingö Filatelistförening.

  Här finner du ett prov från hans penna "Danska frimärken
  med vidhängande reklam".

 • IndianerPaFrimarken
 • Hans Tiberg
  Även han har hållit flera intressanta föredrag i Lidingö Filatelistförening,
  som även har resulterat i likaledes intressanta artiklar i Nordisk Filateli
  – i de mest skiftande ämnen.

  Här får du ett smakprov "Indianer på frimärken"!                                                                                                                  • MissionarDodaAmazonas
 • Alf Henry Rasmussen
  Har många gånger underhållit oss med spännande 
  frimärkshistorier från världens alla hörn.
  Här får du ett exempel: "Dödade av indianer i Amazonas"                                                                                                    


  SvenFrolander
 • Sven Fröberg
  Har bl.a. skrivit om massakern i Oradour-sur-Glane,
  om impressionisterna och om Miraklet i Lourdes. Den
  senare artikeln kan du läsa i denna pdf!